Lärarhandledning

Läsnycklar är till för att stödja läsförståelsen och kan användas som lärarhandledning med fokus på samtal och bearbetning.

Arbetsmaterialet till varje bok innehåller frågor om handlingen, genren, språket och formen som gör att eleverna aktiveras på olika sätt före, under och efter läsningen.

Läsnyckel lärarhandledningBöcker med lärarhandledning:

Stenkistans, 9-12 år. Hämta läsnyckel!

Spökspanarna, 6-9 år. Hämta läsnyckel!

Zombiespanarna, 6-9 år. Hämta läsnyckel!

Trollspanarna, 6-9 år. Hämta läsnyckel!

Grottspanarna, 6-9 år Hämta läsnyckel