FAKTABÖCKER

BARNLITTERATURENS VÄRDEN

Artikel i antologin Barnlitteraturens värde och värderingar om barnböckers betydelse för ungas rättigheter, barnkonventionen, barnboksutgivning, demokrati och mångfald.

Boken publicerades 2012 av Språk- och litteraturcentrum i Lund och Studentlitteratur och har sedan dess använts som kurslitteratur vid Lunds och Stockholms universitet.

Läs mer och beställ boken!

Bokomslag

LÄSLUST ÅT ALLA – HANDBOK FÖR LÄSFRÄMJANDE

I Läslust åt alla delar lärare, bibliotekarier och författare med sig av sina bästa metoder och projekt för att främja läsningen för barn och ungdomar.

En metodhandbok med kreativa tips och idéer kring läsfrämjande insatser som gjort skillnad på riktigt.

Läs mer och beställ boken


%d bloggare gillar detta: